DHARMA

Nalézt svou pravou individuální Cestu v souladu s Existencí... Následovat ji...a být  tak padnoucím dílkem v Božské skládačce je nazýváno Dharmou. Žitím v harmonii s vnitřním božským zákonem v nás. A jen takový život nás může naplnit Smyslem. A nekonečnou Radostí. Jen tak nezaséváme semínka Karmy, bolesti, lpění a utrpení. A Život se nám může stát Nirvánou... vy-vanutím... Osvobozením od koloběhu skutků... Osvobozením od sebe sama... ;)