RÁNY Z MILOSTI

Rány a bolesti, kdopak je nezná? Kdopak kdy nevyčítal světu a lidem kolem sebe, že mu je udílí? Jen...možná ty nejhlubší jsou vedeny laskavou rukou Osudu, který nám ukazuje, kudy nemáme chodit, s kým více neproplétat naše životy, kde jsme vedeni našim chtěním, vůlí a nenaplněnými potřebami, zaměňujíce to za Lásku.. Díky tomu, čím jsme v životě prošli, v sobě můžeme objevit onu silnou spirituální bytost.. která umí dávat radost a lásku..jen tak :-) Klaudie 

CESTA PRO ODVÁŽNÉ

Naše srdce ví, kudy jít...to jen náš hloupý zvyk nad vším rozumovat namísto prožívání; zvažovat pro a proti namísto skoku do živoucího Neznáma, to jen náš strach fantazírující katastrofické scénáře nám brání Žít s otevřeným srdcem, dávat úsměv a projevovat lásku...  Najdeme-li v sobě odvahu zdolávat i nesnadné cesty s neochvějnou vírou v osud...celá Existence nad námi rozprostře ochranný závoj Světla...osvítí temnotu...a budeme zářit...  Klaudie

PŘIŠLA JSEM...

Odkud pocházíme - kam jdeme - a proč přicházíme na tento Svět? Když si, oproštěni od běžného vidění, zatančíme se svou Duší souladný tanec, uvědomíme si, že Jiný svět, ze kterého jsme přišli, nám dal poklady. A o ně je třeba se rozdělit... i když je nám někdy těžko.. i když lidé poklady nepoznají... i když je neumí vždy moudře užít... protože každý z nás  byl něčím obdarován a může naplnit svůj osud, jen daruje-li dál... Pak uvidíme, že jsme obklopeni dary ostatních a Svět  nám zkrásní...  Klaudie

DO SVĚTA S DARY

Přijde chvíle, kdy člověk dojde na konec Cesty, lehce znejistěn tím, co nastane teď...a v ten okamžik bezčasí náhle zjistí, že to je jen odpočívadlo a další malebná Stezka se pro něj vine do údolí...Tak také pro mě se po prošlapané Cestě Poznání otevřela nečekaně Cesta Srdce...dárek od Existence, nečekaný a milosrdný...a drahokamem se stalo i setkání s krásnými lidmi na SouLadění na Sázavě... tuto báseň, která tam vytryskla z lesního pramene věnuji právě Jim  :)

CHVÁLA JEDNODUCHOSTI

Všichni kolem se nás snaží přesvědčit, že Život je složitý a je třeba jej neustále řešit a řešit..ale to je jen hra mysli. Pravdou je, že Život je sice tajemný, neznámý a neuchopitelný...ale ty nejpodstatnější věci jsou snadné a když si to nebudeme komplikovat kompromisy naše Cesta i naše tváře se nám brzy rozjasní....  Klaudie

ČAS PRO RADOST

ČAS jako stabilní veličina neexistuje, utíká nám různě, podle toho s kým jsme a co děláme.. může se vléct, může uhánět... a snem mystiků je bezčasí.. pravý stav šťastné Duše.. dopřejme si ho, Život se nám stane Radostí...Klaudie 

TISÍCE TVÁŘÍ JEDNA DUŠE

V živoucím "Tichu" zahrady, obestřena Sněním, zpěvem ptáků a štěkotem psů se ve mně narodila báseň....je tu pro vás...Klaudie

SPOJENÍ PROTIKLADŮ

Báseň pro ty, kteří stejně jako já touží najít rovnováhu, Střed svého Bytí tady na zemi...aniž by přitom zapomínali ŽÍT, s radostí, láskou a vášní k Životu...dokud jsme tu... :)